วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2564 13:44

แจ้งกำหนดการเปิดให้บริการ

ห้องสมุด มทร.พระนคร เปิดให้บริการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. สำหรับหนังสือที่ครบกำหนดส่ง สามารถยืมต่อออนไลน์ได้ทาง http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

Shere :