แจ้งกำหนดการงดให้บริการ

วันที่ประกาศ : 7 Jun 2563 12:39

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Facebook ห้องสมุดทุกศูนย์ นะคะ โดยสามารถยืมหนังสือผ่านช่องทางออไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

1. สืบค้นรายการหนังสือ ที่ต้องการ

2. แจ้งรายละเอียด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาร์โค้ด ของหนังสือที่ต้องการยืมได้ทางแบบฟอร์มขอยืมหนังสือ 

3. นัดรับหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุด

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืมผ่านระบบออนไลน์ (OPAC) ได้ที่ http://lib.rmutp.ac.th/member/Login.aspx

Share :
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles