แจ้งยืมหนังสือ ช่วง COVID-19 ผ่านทางออนไลน์

วันที่ประกาศ : 23 May 2563 00:51

 

ในช่วงปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางห้องสมุดได้จัดบริการพิเศษยืมหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีขั้นตอนดังนี้             

1. สืบค้นรายการหนังสือ ที่ต้องการได้ที่แล้ว                             

2. แจ้งรายละเอียด ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาร์โค้ด ของหนังสือที่ต้องการยืมได้ทาง แบบฟอร์มสมาชิกห้องสมุดขอยืมหนังสือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สมาชิกห้องสมุดติดต่อรับหนังสือที่ขอยืมได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดทั้ง 4 ศูนย์ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
*** โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะติดต่อแจ้งกำหนดวันรับหนังสือให้ผู้ขอยืมทราบ ***

Share :
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles