Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย 2544 - 2545 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.
Author
บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด
Published
กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2545.
Call Number
315.93 ต287
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
รายงานการวิจัย วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่การเรียนรู้ความดีและความสุขของผู้เรียน / กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา.
Author
ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2545.
Call Number
371.3 ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles