Search again

Found: 833  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา : รายงานการวิจั/ ชัชพล ไชยพร, ปฏิวัติ สุขประกอบ และ ระวี สัจจโสภณ.
Author
ชัชพล ไชยพร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
Call Number
370 ช356ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
Author
ดวงธิดา ราเมศวร์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2560.
Call Number
923.2 ส728
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN business plan award 2017 / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
Author
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Published
กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2560.
Call Number
658.4012 ก169ส
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
1001 สำนวนสุภาษิตและคำสแลงจีน / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดดูเคชั่น.
Author
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
Published
กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2560.
Call Number
398.9951 ห159
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
108 คำถามกับเรื่องช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อย่างมืออาชีพ / เตชทัต บูรณะอัศวกุล.
Author
เตชทัต บูรณะอัศวกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, 2560.
Call Number
621.3 ต674ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / สมลักษณ์ คล่องแคล่ว, บรรณาธิการ.
Author
สมลักษณ์ คล่องแคล่ว,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
Call Number
927 ห159
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus / การท่องเที่ยวแห่งประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศ, 2560.
Call Number
915.93 ส728
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
Author
ทิศนา แขมมณี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
371.102 ท512ส
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
150 ideas : แต่งบ้านสวยด้วยต้นไม้สไตล์ zakka / ยุราวรรณ จีระพันธ์, แปล.
Author
ยุราวรรณ จีระพันธ์
Published
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
Call Number
716 ห159
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
20 องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / เรียบเรียงโดย ดวงธิดา ราเมศวร์.
Author
ดวงธิดา ราเมศวร์.
Published
กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560.
Call Number
294.362 ย318
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
47 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ยาอย่าให้หมอฆ่าคุณ / Kondo Makoto ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล.
Author
คนโด, มะโกะโตะ.
Published
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560.
Call Number
613 ค141อ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง / หมออาสา แพทย์แผนไทย.
Author
หมออาสา แพทย์แผนไทย.
Published
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
Call Number
615.321 ห183ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
9 สู่สวรรคาลัย = Journey to heaven / ประธานที่ปรึกษา : สนธิ ลิ้มทองกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560.
Call Number
923.1593 ก832
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
9 เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ / สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ.
Author
สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่, 2560.
Call Number
923.1593 ส826ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
Bakery Lover เคล็ดลับของคนรักเบเกอรี่ Vol.3 / แอทคิกเช่น ; ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ.
Author
แอทคิกเช่น
Published
กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560.
Call Number
641.865 อ942บ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles