Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล และ มณฑิรา ดำรงมณี.
Author
สรุจ ศุภศิรประภา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
428.24076 ส356ป
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
CU-TEP : listening / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Author
สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2559.
Call Number
428.24076 ส779ซ
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
How to be เศรษฐีพอเพียง / ผู้เขียน : อัจฉรา โยมสินธุ์.
Author
อัจฉรา โยมสินธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2559.
Call Number
332.024 อ499ฮ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
Residence of monsters ก๊วนปีศาจอลเอง / หลันฉีจั่วเริ่น, เขียน ; จิ้งจอกธารา, แปล.
Author
หลันฉีจั่วเริ่น.
Published
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
Call Number
น ห329ร
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กลพยัคฆ์ซ่อนลาย / มณีจันท์.
Author
มณีจันท์.
Published
กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559.
Call Number
น ม126ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กับดักรัก หักปีกหงส์ / ตองหนึ่ง.
Author
ตองหนึ่ง.
Published
กรุงเทพฯ : คำต่อคำ, 2559.
Call Number
น ต234ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กับดักรักล้อมใจ / กรรัมภา.
Author
กรรัมภา.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559.
Call Number
น ก181ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
คำศัพท์หมวดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ฉบับเรียนง่าย ใช้งานได้จริง) / โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ.
Author
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
Published
กรุงเทพฯ : สื่อรวิชญ, 2559.
Call Number
413 ฝ211ค
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
คำศัพท์อังกฤษ 4,000 คำที่ใช้มากที่สุดในโลก / เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์.
Author
ฝ่ายตำราวิชาการกู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
Published
นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์, 2559.
Call Number
428.1 ค383
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
คู่มือมนุษย์ (เงินเดือน) / พุทธทาสภิกขุ.
Author
พุทธทาสภิกขุ,
Published
นนทบุรี : ปราณ พับลิชชิ่ง, 2559.
Call Number
294.3444 พ831ค
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
จ้างหัวใจไว้จับรัก / สิตา.
Author
สิตา.
Published
กรุงเทพฯ : คำต่อคำ, 2559.
Call Number
น ส718จ
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ตะวันแสนกล / ภาจินต์.
Author
ภาจินต์.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559.
Call Number
น ภ421ต
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ทนายเล่ห์รัก / มณีจันท์.
Author
มณีจันท์.
Published
กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559.
Call Number
น ม126ท
Location
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
นิราศรักร้าย / มณีจันท์.
Author
มณีจันท์.
Published
กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559.
Call Number
น ม126น
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ปรารถนาอาถรรพณ์ / นาวิกา.
Author
นาวิกา.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
Call Number
น น494ป
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles