Search again

Found: 74  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คลิมต์ = Klimt / ผู้เขียน : หนึ่งธิดา ; เรียบเรียง : ปรเมศวร์ วิตตินานนท์.
Author
หนึ่งธิดา.
Published
กรุงเทพฯ : พิราบ, [254-].
Call Number
927.5 ห159ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน - ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข / ตวงพร อัศววิไล, เรียบเรียง.
Author
ตวงพร อัศววิไล,
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553.
Call Number
923.5593 ค181
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน ร.ต.อ. ธรณิศ ศรีสุข / ตวงพร อัศววิไล, เรียบเรียง.
Author
ตวงพร อัศววิไล,
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2551.
Call Number
363.285 ค181
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน-ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข / ตวงพร อัศววิไล, เรียบเรียง.
Author
ตวงพร อัศววิไล,
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2553.
Call Number
923.5593 ค181
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Author
วีรวรรณ เล็กสกุลไชย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
Call Number
615.9 ว835ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
คุณค่าแห่งถ้อยคำ : 50 ผู้เชื่อถือได้ในสังคมร่วมกันบอกกล่าวเล่าถึงศาสตราภิชาน น.พ. พิชิต สุวรรณประกร / บุญญรักษ์ : สัมภาษณ์และเรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
Call Number
926.1 พ648ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
จอร์จ โซรอส : นักบุญคนบาป ราชาตลาดเงิน / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.
Author
ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
Call Number
920.71 ศ462จ
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ชวน หลีกภัย : นายกรัฐมนตรีที่มาจากเด็กวัด / โดย ณรงค์ พกเกษม.
Author
ณรงค์ พกเกษม.
Published
เชียงใหม่ : The knowledge center, 2544.
Call Number
923.2 ณ212ช
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง / ปิติ จันทร์วรโชติ.
Author
ปิติ จันทร์วรโชติ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
572.8 ป615ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย / สันติสุข โสภณสิริ.
Author
สันติสุข โสภณสิริ.
Published
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2551.
Call Number
926.1593 ส587ช
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ชุมชนข้ามถิ่น : การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น / วิลาสินี โสภาพล.
Author
วิลาสินี โสภาพล.
Published
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Call Number
305.89593 ว722ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ตำนานกุนซือสมองเพชร เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน / กิตติ โล่ห์เพชรัตน์, เรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2556.
Call Number
920.0411 ต359
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ทฤษฎีสัมพันธภาพ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ / สิงห์คำ โต๊ะงาม, บรรณาธิการเรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2537.
Call Number
530.11 ท166
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ทักษิณ ชินวัตร : อัศวินคลื่นลูกที่สาม / สรกล อดุลยานนท์.
Author
สรกล อดุลยานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
Call Number
923.1593 ส323ท
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles