Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Author
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
Call Number
928.95911 ช221ช
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
Author
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
Call Number
370 พ332พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles