Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภค / คนึงนิจ ใจดี ... [และคณะ].
Author
คนึงนิจ ใจดี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2547.
Call Number
ค 0002 ค144ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ฮอนด้า โซอิจิโร ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง / โซอิจิโร, ฮอนด้า.
Author
โซอิจิโร, ฮอนด้า.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย - ญี่ปุ่น ), 2549.
Call Number
923.8 ซ949ฮ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles