Search again

Found: 178  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า = Wind Turbine Electric Generrator / กฤษณะ ฆ้องวงษ์ และ ระวีพันธ์ เรืองเนตร.
Author
กฤษณะ ฆ้องวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ, 2552.
Call Number
คก 140030 ก281ก,คก 140078 ก281ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย / อุดมวิชช์ พลเยี่ยม.
Author
อุดมวิชช์ พลเยี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว อ795ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การดัดแปลงเสื้อผ้ายีนส์เก่าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฐิติมา พุทธบูชา.
Author
ฐิติมา พุทธบูชา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
สพ 0003 ฐ351ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในประเทศไทย / มาเรียม นะมิ.
Author
มาเรียม นะมิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
วจ 0391 ม486ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
การพัฒนาการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าทังสเตนคาร์ไบด์กลับมาใช้ใหม่ = Product development of tungsten carbide scraps / สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ... [และคณะ].
Author
สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว ส461ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาชุดสตรีอินเดียแบบปัญจาบโดยใช้ผ้าฝ้ายทอมืออีสาน / สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Author
สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0028 ส826ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าตำบลไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม / สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Author
สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0027 ส259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แกะสลักกลิ่นสมุนไพรจากเศษสบู่เหลือใช้เพื่อเป็นสินค้า OTOP ชุมชน ตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ / อัมพวรรณ แสดรัมย์.
Author
อัมพวรรณ แสดรัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
สพ 0033 อ557ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเม็ดบัวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ = Product development of lotus for health food industry งบประมาณประจำปี 2552 / กศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ.
Author
เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว ก774ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนสถาบันสอนดนตรี กรณีศึกษา มนต์ชีพ สตูดิโอ / หนึ่งฤทัย ใจเกษม.
Author
หนึ่งฤทัย ใจเกษม.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0800 ห159ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ : กรณีศึกษาเส้นกรอบนอกของปราสาทศีขรภูมิเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบลายผ้า / ทัศนียา นิลฤทธิ์.
Author
ทัศนียา นิลฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0001 ท367ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาลวดลายผ้าไหมหางกระรอก : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไหม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ / ฟ้า เจริญรัมย์.
Author
ฟ้า เจริญรัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0024 ฟ311ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles