Search again

Found: 98  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาเส้นด้ายพิเศษจากเส้นใยกล้วยผสมฝ้าย / อัชชา ศิริพันธุ์.
Author
อัชชา ศิริพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0031 อ517ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาโครงสร้างผ้าหม้อห้อมทอมือเพื่อใช้บุผนัง : Structural development of hand woven mor hom fabric for wall covering / กีรติญา สอนเนย.
Author
กีรติญา สอนเนย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.+CDB.
Call Number
วพ 0044 ก695ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาโยเกิร์ตไขมันต่ำเสริมแป้งแก่นตะวัน = Product development of low-fat yoghurt supplemented with jerusalem artichoke flour / นพพร สกุลยืนยงสุข.
Author
นพพร สกุลยืนยงสุข.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
วพ 000193 น176ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image

image
การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปรุงผงก๋วยเตี๋ยวผัดไทย / เชาวลิต อุปฐาก.
Author
เชาวลิต อุปฐาก.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0036 ช741ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดร้านเบเกอรี่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = The Study of factory affecting opening tha bekery around the area of mahidol university, phuttamonthon d...
Author
อุมาวดี วุฒินาม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
วพ 000154 อ846ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแม่บ้านค่ายบุรฉัตร สังกัดกรมทหารช่าง จังหวัดราชบุรี / เนนิสา ไชยบุระ.
Author
เนนิสา ไชยบุระ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00143 น788ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาสูตรและพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลานิลหยอง / สุมภา เทิดขวัญชัย.
Author
สุมภา เทิดขวัญชัย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0018 ส841ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาอัตราส่วนของชาใบย่านางเสริมชาดอกดาหลาที่เหมาะสมในการผลิตชาแบบไม่หมัก / อรนุช กรรณิกา.
Author
อรนุช กรรณิกา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ อ329ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการมัดย้อมเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม / ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล.
Author
ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0006 ป325ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาแนวทางการจัดตั้งร้ัาน เอฟ แอนด์ บี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / กัญชญานิศ ศรีนุกูล.
Author
กัญชญานิศ ศรีนุกูล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00140 ก382ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การสร้างหนังสือภาพนูนเรื่อง การมัดเมคราเม่สำหรับผู้่ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น / กติกา กระกรกุล.
Author
กติกา กระกรกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00137 ก122ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขนมไทยเรื่องขนมชั้น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / นุชนาถ อุตสาหพานิช.
Author
นุชนาถ อุตสาหพานิช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ น725ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles