Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ, กาญจนา กาญจนสินิทธ์ [และคนอื่่น ๆ].
Published
นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
Call Number
929.709593 ศ211ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการวิจัย วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่การเรียนรู้ความดีและความสุขของผู้เรียน / กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา.
Author
ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2545.
Call Number
371.3 ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Essential computer concepts/ by Gary B.Shelly...[et al] ; กุณฑลรัตน์ รัตนสิงห์, แปล.
Author
เชลลี่, แกรี่ บี.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2541.
Call Number
004 ช716ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles