Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตัดสินในเลือกซื้ออาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานของ บริษัทแอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร / วาสนา ป้องเขต ... [และคณะ].
Author
วาสนา ป้องเขต.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2553.
Call Number
คก 0647 ว491ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ "แบล็คแคนยอน"
Author
การบริหารการตลาดสมทบ 2/2
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2546
Call Number
ค 0027
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
Author
การบริหารการตลาดสมทบ 2/1
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2548
Call Number
ค 0028
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles