Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
Call Number
378.94 ก218ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวามในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร / อนุสรณ์ อุณโณ.
Author
อนุสรณ์ อุณโณ.
Published
นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547.
Call Number
630.9593 อ231ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ประมวลพระราชดำรัส = The code of royal comment.
Author
สมชาย พุ่มสะอาด.
Published
กุรงเทพฯ : สำนักมติประชาไทย, 2542.
Call Number
923.1593 ส239ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles