Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การพัฒนารายวิชา ง 33102 งานอาชีพสู่อาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์จังหวัดราชบุรี / วิไลรัตน์ วรรณวิไลย.
Author
วิไลรัตน์ วรรณวิไลย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ ว733ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาอัตราส่วนของชาใบย่านางเสริมชาดอกดาหลาที่เหมาะสมในการผลิตชาแบบไม่หมัก / อรนุช กรรณิกา.
Author
อรนุช กรรณิกา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ อ329ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ข้าวเกรียบซังขนุน / บุษยมาศ แท่นรัตน์.
Author
บุษยมาศ แท่นรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ บ681ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ความนิยมในการศึกษาต่อด้านคหกรรมศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร / จุรีมาศ ชะยะมังคะลา.
Author
จุรีมาศ ชะยะมังคะลา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ จ648ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันชนิดทรานส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ธิดารัตน์ แสนพรม.
Author
ธิดารัตน์ แสนพรม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ 00132
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ผลสัมฤทธิ์การให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา สถาบันบำราศนราดูร / ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย.
Author
ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ ล246ผ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ผลิตภัณฑ์แห้วทอดกรอบปรุงรส / เชิญพร จันทรสนาม.
Author
เชิญพร จันทรสนาม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ ช745ผ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles