Search again

Found: 68  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตกแต่งประเป๋าถือสตรีด้วยเทคนิคจับจีบ / สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Author
สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ส867ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากฟักทองผสมแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก / สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Author
สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วพ ส338ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาชุดสตรีอินเดียแบบปัญจาบโดยใช้ผ้าฝ้ายทอมืออีสาน / สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Author
สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0028 ส826ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป / พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์.
Author
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
วพ พ697ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากมูลวัวในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา / ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Author
ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
Call Number
วพ ป473ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยสูตรเข้มข้น / กิตติ ยอดอ่อน.
Author
กิตติ ยอดอ่อน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00141 ก671ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าตำบลไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม / สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Author
สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0027 ส259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันฝรั่งบดแช่แข็ง / โชดก ทับจันทร์.
Author
โชดก ทับจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00134 ช819ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าไหมมัดหมี่บาติก : กรณีศึกษาลวดลายศิลปะขอมจากปราสาทศีขรภูมิ / สุดากาญจน์ แยบดี.
Author
สุดากาญจน์ แยบดี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00136 ส768ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห้วจีนอบแห้ง / กรองทอง สินสวนแตง.
Author
กรองทอง สินสวนแตง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
วพ ก188ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ำตาลโตนดเสริมวุ้นมะพร้าว / ปิยพันธุ์ มากสิน.
Author
ปิยพันธุ์ มากสิน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00142 ป622ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนารายวิชา ง 33102 งานอาชีพสู่อาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์จังหวัดราชบุรี / วิไลรัตน์ วรรณวิไลย.
Author
วิไลรัตน์ วรรณวิไลย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
วพ ว733ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาลวดลายผ้าจกด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ปิยะนุช นุ่มเนียม.
Author
ปิยะนุช นุ่มเนียม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
วพ ป621ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ : กรณีศึกษาเส้นกรอบนอกของปราสาทศีขรภูมิเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบลายผ้า / ทัศนียา นิลฤทธิ์.
Author
ทัศนียา นิลฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0001 ท367ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles