Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำแนกลายนิ้วมือโดยใช้เทคนิคเฮาซดอรฟดิสแทนซ์ / ราตรี จันทนะทรัพย์.
Author
ราตรี จันทนะทรัพย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550.
Call Number
ว ร442ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก = Development of Thai desserts for Export Industry / วลัย หุตะโกวิท...[และคณะ].
Author
วลัย หุตะโกวิท...[และคณะ].
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
ว ว343ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนจากส่วนเหลือทิ้งของโรงงานผลไม้กระป๋องในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม / ดวงแข สุขโข.
Author
ดวงแข สุขโข.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ว ด155ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเกม โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / วิเชียร ท่อนทอง.
Author
วิเชียร ท่อนทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, 2547.
Call Number
ว ว559พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญที่ระลึกจากกระดาษสา = The development and promotion of souvenirs made from SA paper / รัมภา สุวรรณพฤกษ์ และคณะ.
Author
รัมภา สุวรรณพฤกษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ว ร387ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การวิจัยเรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางและรูปแบบการระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ / สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.
Author
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 2551.
Call Number
ว ส691
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษากระบวนการทำงานของโรงงานเสื้อผ้าอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทบูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) / อัจฉราวรรณ ณ สงขลา.
Author
อัจฉราวรรณ ณ สงขลา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
ว อ513ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาการผลิตน้ำสัมสายชูหมักจากน้ำคั้นเปลือกสับปะรด = The study of fermented vinegar production from juice compressed from pineapple skins / วลัย หุตะโกวิทและคณะ.
Author
วลัย หุตะโกวิทและคณะ..
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ว ว343ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = A Study of the State of the Art and the Direction of information Technology Research / อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะ.
Author
อัศนีย์ ก่อตระกูล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
Call Number
วจ 0346
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กินอาหารให้เป็นยา / ดวงขวัญ วิริยะกิจนทีกุล.
Author
ดวงขวัญ วิริยะกิจนทีกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช , 2548.
Call Number
ว ด155ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ข้าวเหนียวแก้วแช่แข็ง / วลัย หุตะโกวิท, เกศรินทร์ มงคลวรรณ และสุพรรณิการ์ โกสุม.
Author
วลัย หุตะโกวิท.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ว ว343ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ทรรศนียาคาร : อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / กองโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
Author
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. กองโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายโครงการพิเศษ
Published
ม.ป.ท., [255-].
Call Number
728.82 ส691ท
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาระเบียบวิธีจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช / ทรงสิริ วิชิรานนท์.
Author
ทรงสิริ วิชิรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2549.
Call Number
ว ท155ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ปัญหาการเรียนวิชาลีลาศของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพมุขมหาเมฆ / ณัฐเสกข์ เรืองศิริ.
Author
ณัฐเสกข์ เรืองศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ, 2546.
Call Number
ว ณ369ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles