Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตัดต่อผ้าบนชุดลำลองวัยรุ่น / สุจินดา เส็นหมาน.
Author
สุจินดา เส็นหมาน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 120060 ส754ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดเย็บชุดราตรีด้วยริบบิ้น / วิยะดา เทศเพิ่ม.
Author
วิยะดา เทศเพิ่ม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 120075 ว678ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดเย็บชุดราตรีด้วยลายทหาร / จิราภรณ์ เที่ยงแท้.
Author
จิราภรณ์ เที่ยงแท้.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130010 จ535ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดเย็บเสื้อชายดัดแปลง / ปัญญา พิณศรี.
Author
ปัญญา พิณศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 130061 ป524ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดเย็บเสื้อสตรีที่ใช้ได้สองด้าน / อำพร พรมโต.
Author
อำพร พรมโต.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 120078 อ689ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตัดเลาะเส้นด้ายเพื่อสร้างลวดลายบนผ้าคลุมชุดรับแขก / มะนาว ท้าวบุญญาภินิกุล และ ส้ม พุ่มพฤกษ์.
Author
มะนาว ท้าวบุญญาภินิกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130109 ม269ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การถักนิตติ้งด้วยผ้ายืดเพื่อการตกแต่งบนเสื้อผ้าวัยรุ่น / ชัชฎารัตน์ พันธุ์เกษตร.
Author
ชัชฎารัตน์ พันธุ์เกษตร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130022 ช354ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การถักโครเชต์เป็นโคมไฟจากป่าศรนารายณ์ / ชลธิชา ถนอมปัญญารักษ์.
Author
ชลธิชา ถนอมปัญญารักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2546.
Call Number
ผ 110068 ช224ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การทำคิวลิ่ง (Quilling) บนชุดแฟชั่นด้วยริบบิ้น / หทัยรัตน์ ชื่นสมบัติ.
Author
หทัยรัตน์ ชื่อสมบัติ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 130050 ห136ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การทำลวดลายผ้ายีนส์ด้วยสารฟอกขาว / ปัทมา สิงหนาท.
Author
ปัทมา สิงหนาท.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 130072 ป533ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การทำลวดลายโดยใช้ยางพารา / อาทิตย์ นิลโนรี.
Author
อาทิตย์ นิลโนรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130027 อ621ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การนำผ้ากะเหรี่ยงมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายวัยรุ่นสตรี / เยาวลักษณ์ ศิลปสาคร.
Author
เยาวลักษณ์ ศิลปสาคร.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 130075 ย547ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การนำผ้าชาวเขามาตกแต่งบนเสื้อเจ็คเก็ต / วริศรา คเณศวรานันท์.
Author
วริศรา คเณศวรานันท์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 120009 ว329ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การนำผ้าโคนมาพัฒนาเป็นเสื้อผ้าเด็กก่อนวัยเรียน / นุศรา ซมมิน.
Author
นุศรา ซมมิน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 130071 น743ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การนำเรซิ่งโมเสกมาตกแต่งบนชุดทำงานวัยรุ่น / จุฑารัตน์ จำปีเรือง.
Author
จุฑารัตน์ จำปีเรือง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 130017 จ631ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles