Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจำลองเครื่องทองลงยาเป็นของที่ระลึก / กิตติ ยอดอ่อน และ จันทิรา คำสุข.
Author
กิตติ ยอดอ่อน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 110041 ก672ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การซ้อนทับผ้าตาข่ายตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้สำหรับชุดราตรี / เศกสรรค์ สุรพันธิพิศิษฐ์.
Author
เศกสรรค์ สุรพันธพิศิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130089 ศ846ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การดัดแปลงชุดสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นชุดลำลองโดยการตกแต่งด้วยศิลปะแนว Art-Deco / รติ จินตะนฤมิตร และ อภิญญา หวังเกษม.
Author
รติ จินตะนฤมิตร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130113 ร134ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งกระเป๋าจากผ้าตาข่าย / ศศิวรรณ พานดอกไม้.
Author
ศศิวรรณ พานดอกไม้.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 120038 ศ298ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งกระเป๋าด้วยผ้าเทป / อรวรรณ ทองรอด.
Author
อรวรรณ ทองรอด.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120079 อ372ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งกระเป๋าด้วยออริกามิจากผ้า / มาตุลักษณ์ รอดโต.
Author
มาตุลักษณ์ รอดโต.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120088 ม437ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งกระเป๋าด้วยเทคนิคเมคราเม่จากผ้ายีนส์ / มณีรัตน์ บุญณะ.
Author
มณีรัตน์ บุญณะ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 120005 ม137ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดค็อกเทลด้วยการตัดปะแบบฮาวาย / ทิตยา อุทนพร และ พรรณระวี แจ่มจันทร์.
Author
ทิตยา อุทนพร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130105 ท443ก,ผ 130108 ท443ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดค็อกเทลด้วยลายรดน้ำโดยการเย็บเดินเส้น / อรวรรณ ซื่อสัตย์
Author
อรวรรณ ซื่อสัตย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ อ372ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดทำงานด้วยการทอเชือก Cotton แบบกี่เอว ชาวไทยภูเขา กลุ่มกะเหรี่ยง / สุทธิชา เดชะรัตน์.
Author
สุทธิชา เดชะรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120056 ส773ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดยีนส์สำหรับวัยรุ่นด้วยฝาขวดอัดลม / ยุพเนตร นาคเขียว.
Author
ยุพเนตร นาคเขียว.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120058 ย386ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดราตรี ด้วยเทคนิคการถักแห / ชมพูนุช ปานเงิน.
Author
ชมพูนุช ปานเงิน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 120024 ช172ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดราตรีจากผ้าไหมชั้นนอกโดยการสอดเส้นด้ายตกแต่ง / สุวิมล ชัยเสนา.
Author
สุวิมล ชัยเสนา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 120069 ส882ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดราตรีด้วยการปักผ้าครอสติส / อภิรดี สุขสวย.
Author
อภิรดี สุขสวย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 120037 อ259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดราตรีด้วยดอกกุหลาบผ้า / ขวัญแก้ว แซ่ตั้ง.
Author
ขวัญแก้ว แซ่ตั้ง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 120026 ข253ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles