Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนารูปแบบการจัดดอกกล้วยไม้แห้งซิลิก้าเจล / ชนารัตน์ กาญจนไตรภพ.
Author
ชนารัตน์ กาญจนไตรภพ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 110092 ช149ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนารูปแบบชุดราตรีโดยใช้เทคนิคผ้าเฉลียงทำไส้ไก่ / วาสนา นวนสุวรรณ์.
Author
วาสนา นวนสุวรรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 130066 ว491ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนารูปแบบชุดลำลองจากผ้ายีนส์และตกแต่งด้วยกระดุม / นุชนาถ ในเย็น.
Author
นุชนาถ ใจเย็น.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 120051 น725ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนารูปแบบชุดอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำจากเซรามิก / กอบแก้ว แซ่ซุน.
Author
กอบแก้ว แซ่ซุน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 110021 ก361ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานจากใบกกธูปฤาษี / กุลธิดา กรสุวรรณ.
Author
กุลธิดา กรสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 110034 ก726ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง บนผ้าไหม / อวยพร ชิณเดช.
Author
อวยพร ชิณเดช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 130076 อ437ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาวัสดุทดแทนสวนแก้วโดยการใช้กระดาษสา / ทิวา ยินดีจันทร์.
Author
ทิวา ยินดีจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 110067 ท492ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การวาดภาพเพื่อแสดงแบบแฟชั่น = Development Self Learning : Sketch for Fashion Design / วรพงศ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท.
Author
วรพงศ์ ติยะสัตย์กุลโกวิท.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130063 ว223ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาสูตรดินปั้นจากเปลือกไข่ไก่ / รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์.
Author
รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 110087 ร629ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาสูตรปูนตำจากเศษกระถางดินเผา / วชิราภรณ์ ช้องประเสริฐ.
Author
วชิราภรณ์ ช้องประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 110039 ว153ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาเทคนิคการทำ Appligur บนชุดลำลองสตรี / แสงทิพย์ พรมมินทร์.
Author
แสงทิพย์ พรมมินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 120031 ส961ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาเศษผ้าเหลือใช้สำหรับตกแต่งชุดราตรี / สุชาดา กงม้า และ อุษณีย์ ปรมัตถ์วิโรจน์.
Author
สุชาดา กงม้า.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130101 ส759ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาเสื้อผ้าในรูปแบบของกระเป๋าเพื่อสะดวกในการพกพา / นิตยา วันโสภา.
Author
นิตยา วันโสภา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2545.
Call Number
ผ 130002 น578ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาเส้นใยทางใบจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่จดหมายแขวนผนัง / จิราพร ณรัฐกิจ.
Author
จิราพร ณรัฐกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 110080 จ533ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพิมพ์ผ้าด้วยสารเคมี (Burn-out) บนชุดราตรี Free form / ปรก เมฆสุวรรณ.
Author
ปรก เมฆสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130016 ป166ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles