Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบัญชีเบื้องต้น 2 = Basic accounting 2 / นิตย์รดี สุขปานประดิษฐ์.
Author
นิตย์รดี สุขปานประดิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : จิตรวัฒน์, 2556.
Call Number
657 น575ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวามในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร / อนุสรณ์ อุณโณ.
Author
อนุสรณ์ อุณโณ.
Published
นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547.
Call Number
630.9593 อ231ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
อินเดีย / พวงนิล คำปังสุ์, ผู้แปล ; นวลจันทร์ คำปังสุ์, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย.
Author
พวงนิล คำปังสุ์,
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2547.
Call Number
915.404 อ733
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles