Search again

Found: 18  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เรื่องสั้นสำนวนไทย / กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; บรรณาธิการโดย รัตนา ฦาชาฤทธิ์.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
Call Number
808.83 ก218ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ / จเด็จ กำจรเดช.
Author
จเด็จ กำจรเดช.
Published
กรุงเทพฯ : Pajonphat, 2554.
Call Number
ร.ส. จ183ด
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
แผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
Author
กนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : นาคร, 2539.
Call Number
รส ก124ผ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles