Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
36 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
Author
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534.
Call Number
923.1593 ส181ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงาน / ผู้เขียน : คริส เบเคอร์ ... [และคณะ] ; ผู้แปล : มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ และ พรรษพร ชโลธร.
Author
เบเคอร์, คริส.
Published
กรุงเทพฯ : เอเชียบุ๊คส์, 2556.
Call Number
923.1593 บ779ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
รัฐบุรุษชื่อเปรม / จัตวา กลิ่นสุนทร, บรรณาธิการ.
Author
จัตวา กลิ่นสุนทร,
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, 2538.
Call Number
923.2593 ร353
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles