Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2550 / คณะผู้จัดทำกองบรรณาธิการวารสารเอกสารภาษีอากร .
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2550 .
Call Number
343.595036 ป353
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ประวัติสำนักราชเลขาธิการ / สำนักราชเลขาธิการ.
Author
สำนักราชเลขาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2544.
Call Number
351.003 ส691ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี : รวมบทประพันธ์และภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.).
Author
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
Call Number
808.0495911 ส691ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles