Search again

Found: 116  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการพัฒนาเนื้อดินปั้นกากกาแฟ / ปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์.
Author
ปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
สพ ป145ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สมปรารถนา สุขสละ.
Author
สมปรารถนา สุขสละ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
Call Number
สพ ส259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การดัดแปลงเสื้อผ้ายีนส์เก่าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฐิติมา พุทธบูชา.
Author
ฐิติมา พุทธบูชา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
สพ 0003 ฐ351ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งประเป๋าถือสตรีด้วยเทคนิคจับจีบ / สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Author
สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ส867ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image

image
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากฟักทองผสมแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก / สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Author
สรรเพชญ บรรลือวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วพ ส338ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การผลิตไอศกรีมนมเสริมมะละกอ / นุชนาฏ กุลวิทย์.
Author
นุชนาฏ กุลวิทย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
Call Number
สพ น725ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาชุดสตรีอินเดียแบบปัญจาบโดยใช้ผ้าฝ้ายทอมืออีสาน / สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Author
สุพัชรา ศิริณวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0028 ส826ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาน้ำหมี่กรอบสำเร็จรูป / พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์.
Author
พิพัฒน์กมล ชนะสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
วพ พ697ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากมูลวัวในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา / ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Author
ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
Call Number
วพ ป473ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง และเห็ดหอม / ทิพยสุคนธ์ บัวศรี และ นภาพร ลิขิตเจริญสุข.
Author
ทิพยสุคนธ์ บัวศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 150061 ท472ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่รสต้มยำ / กรกมล ช้อนทอง และ ทิวาทร ชิตานุวัตร์.
Author
กรกมล ช้อนทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 150062 ก152ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยสูตรเข้มข้น / กิตติ ยอดอ่อน.
Author
กิตติ ยอดอ่อน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556+CDB.
Call Number
วพ 00141 ก671ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าตำบลไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม / สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Author
สมประสงค์ สงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0027 ส259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles