Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสปาของผู้บริโภค / คนึงนิจ ใจดี ... [และคณะ].
Author
คนึงนิจ ใจดี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2547.
Call Number
ค 0002 ค144ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ศักยภาพการเติบโตขอวคอมมูนิตี้ มอลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร / ปิยธิดา ทัพนาค ... [และคณะ].
Author
ปิยธิดา ทัพนาค.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0784 ป618ศ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles