Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการวิจัย วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่การเรียนรู้ความดีและความสุขของผู้เรียน / กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา.
Author
ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2545.
Call Number
371.3 ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ศึกษาธิการ,กระทรวง.
Author
ศึกษาธิการ. กระทรวง.
Published
กรุงเทพฯ : ศึกษาธิการ,กระทรวง, 2545.
Call Number
371.11 ศ615ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ห้องเรียนสร้างสรรค์ / ดีจูลีโอ,รอเบิร์ต.
Author
ดีจูลีโอ, รอเบิร์ต.
Published
กรุงเทพฯ : ศึกษาธิการ,กระทรวง กรมวิชาการ, 2545.
Call Number
371.1024 ด611ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles