Search again

Found: 23  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวินิจฉัย กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จำกัด = Development of Radiological Equipment Management Case Study ABC Co.,Ltd / สุรพล ถาวรปัญญรัศมี.
Author
สุรพล ถาวรปัญญรัศมี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555056 ส852ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การยืนยันตัวตนสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้พื้นฐานสมองกลฝังตัว = Biometric identification technology for electric vehicle Based on Embedded system / สมชาย ดอกไม้เงิน.
Author
สมชาย ดอกไม้เงิน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555059 ส239ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การรับรู้คุณภาพการบริการคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย = The perception of service quality at hua chiew Thai - Chiness traditonal Thai medication / อรัญ แตงน้อย.
Author
อรัญ แตงน้อย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 000325 อ387ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
การศึกษากระบวนการเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ สำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SA.516 Gr.70 และเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด SA.240 TP304L แบบต่อชน (1G) = The Study Flux Cored Arc Welding for Welding (SA.516 Gr.70) Ca...
Author
สุรพล แสงวิรุฬห์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555058 ส852ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาการลดต้นทุนจากการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตยางชิ้นส่วนรถยนต์โดยแนวทางลีน ซิกซ์ ซิกม่า = A Study Cost Reduction of Defects by Lean Six Sigma Approach in Rubber Automotive Parts Manufacturing Pr...
Author
ณิชาพัฒน์ กิตติราช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555052 ณ432ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษามุมคายเศษแผ่นมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) สำหรับงานตัดปาดผิวโลหะ = The study of insert tool (WC) rake angle for metal surface cutting process / จิรโรจน์ จั่นอาจ.
Author
จิรโรจน์ จั่นอาจ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555061 จ491ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาระบบทำความเย็นไร้คอมเพรสเซอร์ = The study on refrigeration system without compressor / กฤษดี คำตอง.
Author
กฤษดี คำตอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555054 ก279ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาเพื่อลดการขัดข้องของเครื่องจักร โดยใช้ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในกระบวนการผลิตแก้ว = Machine Breakdown Reduction by Preventive Maintenance System Approach for Glass Container Manufacturing A Ca...
Author
สมชาย เพชรพิรุณ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555053 ส241ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการผลิตเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน = Study on the Development of the Process of Manufacturing End Mill Carbide in the Industri...
Author
นิพัทธ์ ดีเอี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555060 น618ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาแนวทางเพื่อจัดการปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง = Study of directions for addressing student quarrel problems in a private vocational college / กฤตพร ชุมสุวรรณ.
Author
กฤตพร ชุมสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 000323 ก275ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณ เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า = Study and Improvement of Carbon Footprint Meter Transmission Efficiency from Electricity Usage / ...
Author
สถาพร เอี่ยมสอาด.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555057 ส182ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การออกแบบและพัฒนาการควบคุมแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน : การควบคุมไฟฟ้าส่วนเกินโดยการสร้างแรงดันควบคุม = Over Voltage Controlling Using Automatic Voltage Stabilizer : The Voltage Optimization for Excess Electr...
Author
พรชัย สวัสดิวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555051 พ232ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลดระยะทางการยกเบาะนั่งในโรงงานผลิตรถยนต์ = Designing and Development equipment in minimizing distance in lifting car seat in Automobile Industry / นิพนธ์ กิติวนารัตน์.
Author
นิพนธ์ กิติวนารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555048 น616ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำดีกับน้ำเสีย กรณีศึกษา สายการผลิตกุ้งแช่แข็ง = Design and Development of Heat Exchanger for Treated Tank Water and Cool Waste Water : The Case Study...
Author
อรุณ เทพพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
คอ 555050 อ399ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles